skip to Main Content

Etnografia tutkimusmenetelmänä

Mukana arjessa

 

Etnografia on laadullinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla saadaan rikkaasti ja monipuolisesti syvällistä tietoa tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä. Ydinajatus on olla mukana ilmiön arjen toiminnassa havainnoimassa, miten asiat käytännössä toteutuvat ja mitä ihmiset niistä ajattelevat. Näin päästään kiinni elettyyn käytännön todellisuuteen.

Osaamisen ja tekijöiden monipuolisuus

Jatkuva oppiminen

 

Muuttuvassa maailmassa kukaan ei ole kaikessa oikeassa. Kuuntelemalla ja oppimalla monesta eri lähteestä, näkee selkeämmin tämän hetken vaikutukset tuleviin muutoksiin. Pyrimme hyödyntämään mahdollisimman monipuolisia taustoja, osaamista ja persoonallisuuksia, minkä avulla saamme eri näkökulmia sekä haastettua omia toimintatapojamme ja ratkaisujamme kestäviksi eri näkökulmista.

Taustalla tutkimus ja yhteistyö

Korkeakoulu- ja yliopistoyhteydet

 

Liiketoiminnan kehittäminen on jatkuvaa mukautumista ympäristöön. Teemme koko ajan tutkimustyötä liiketoiminnan kehityksessä. Tulevaisuuden huippuosaajat istuvat koulun penkillä juuri nyt. Haluamme löytää heidät ja tukea heidän kehitystään. Työskentelemme siten, että yhteistyöstä hyötyvät oppi- ja tutkimuslaitokset, opiskelijat, me ja asiakkaamme. Kun yrityssektori hyödyntää koulujen ja yliopistojen osaamista, on oppi monipuolista ja rikasta.

Verkostoituminen ja ekosysteemit

Orgaaninen kasvu voimavarana

 

Etsimme verkostoomme intohimoisia ja uniikkeja osaajia. Rakennamme yhteistyötä startup-, scaleup-, rahoitus-, yrittäjä- ja muiden yhteisöjen kanssa. Tämä tukee ja orgaanisesti kasvattaa omaa verkostoamme, jota hyödynnämme, kun etsimme uusia mahdollisuuksia kumppaneillemme. Menestys syntyy siitä, että pystyy yhdistämään tekijät toisiinsa siten, että hyöty tulee kaikille.

Työn imu ja intohimo

Kannustava kumppanuus

 

Työn mielenkiinto ja kehittävyys ovat energialähteitä, jotka edelleen innostavat työntekijää kehittämään ja toteuttamaan itseään. Työskentelemme siten, että se kannustaa kaikkia jatkuvaan oppimiseen ja opiskeluun sekä hyödyntämään oppia käytännössä. Jokainen asiakkaamme on yksilö, joka on osa yhteisöämme ja hyötyy siitä. Rakennamme kumppanuuksia ja kumppaneitten kanssa rakennamme yhteisiä, toisiaan hyödyttäviä menestyksiä.

× How can I help you?