skip to Main Content

Tutkiva mieli

Aiemmassa lokikirjoituksessa: Etnografian “parhaat puolet”, käsiteltiin etnografisen ja antropologisen lähestymistavan vaatimia sitoumuksia. Tämä kirjoitus jatkaa teemaa etnografisen ja antropologisen lähestymistavan käyttämisen hyödyistä liiketoiminnalle. Kulttuurin silmälasit Kun lähestymistapoja ja menetelmiä hyödynnetään osittain, on hyödyntäjän tarpeen olla todella perillä käytetystä menetelmästä, jotta…

Read More

Etnografia ja innovointi

Etnografia on laadullinen tutkimusmenetelmä eli siinä on tavoitteena ymmärtää ilmiöitä. Määrällisissä menetelmissä tavoitteena on pikemminkin selittää ilmiöitä ja tapausten tai yksikköjen määrä on suuri. Laadullisissa tutkimuksissa tapauksia on vähän; äärimmillään tapauksia voi olla yksi, mikä on mahdollista tapaustutkimusten (case study)…

Read More
× How can I help you?