skip to Main Content

Kompastelua innovointikulttuurissa

Kaikki, jotka ovat työskennelleet suurissa yrityksissä, tunnistavat säännölliset strategiapäivitykset, yrityskäsikirjat ja “code of conduct” -dokumentit. Käytännössä ei ole merkitystä, mitä näissä dokumenteissa lukee. Niiden toteutumisen yrityksessä määrää yritykseen kasvanut kulttuuri. Parhaimmassa tapauksessa työryhmissä ja kokouksissa puhutaan uusista asioista, mutta käytännössä…

Read More

Innovoi torstaina kello 14

Meillä kaikilla on oma käsityksemme siitä, mitä on innovointi ja miten sitä tulisi tehdä. Olen käynyt syvällisiä keskusteluita asiasta viime vuosien aikana kymmenien ihmisten kanssa kymmenistä eri yrityksistä, ja mielipiteitä on yhtä monta kuin käytyä keskustelua. Ristiriita Ristiriita ilmenee siinä,…

Read More
× How can I help you?