skip to Main Content

Kompastelua innovointikulttuurissa

Kaikki, jotka ovat työskennelleet suurissa yrityksissä, tunnistavat säännölliset strategiapäivitykset, yrityskäsikirjat ja “code of conduct” -dokumentit. Käytännössä ei ole merkitystä, mitä näissä dokumenteissa lukee. Niiden toteutumisen yrityksessä määrää yritykseen kasvanut kulttuuri. Parhaimmassa tapauksessa työryhmissä ja kokouksissa puhutaan uusista asioista, mutta käytännössä…

Read More

Etnografian “parhaat puolet”

Etnografia ja erityisesti etnografiset menetelmät ovat muodissa. Niitä sovelletaan liike-elämässä hyvin vaihtelevilla tavoilla. Antropologiassa etnografia on ikään kuin sisäänkirjoitettu menetelmä lähestyä tutkittavia ilmiöitä. Eroa onkin sillä soveltaako etnografista lähestymistapaa kuten esimerkiksi antropologiassa vai käyttääkö jotain etnografista menetelmää tai useitakin menetelmiä…

Read More

Innovoi torstaina kello 14

Meillä kaikilla on oma käsityksemme siitä, mitä on innovointi ja miten sitä tulisi tehdä. Olen käynyt syvällisiä keskusteluita asiasta viime vuosien aikana kymmenien ihmisten kanssa kymmenistä eri yrityksistä, ja mielipiteitä on yhtä monta kuin käytyä keskustelua. Ristiriita Ristiriita ilmenee siinä,…

Read More

Etnografia ja innovointi

Etnografia on laadullinen tutkimusmenetelmä eli siinä on tavoitteena ymmärtää ilmiöitä. Määrällisissä menetelmissä tavoitteena on pikemminkin selittää ilmiöitä ja tapausten tai yksikköjen määrä on suuri. Laadullisissa tutkimuksissa tapauksia on vähän; äärimmillään tapauksia voi olla yksi, mikä on mahdollista tapaustutkimusten (case study)…

Read More
× How can I help you?