skip to Main Content

 

Annamaria Marttila

Etnografia ja tutkimustyö
Annamaria.Marttila@redigen.com
+358 50 566 4150

– Motivoituneet ihmiset tekevät loistavaa tulosta.

 

 

Annamaria on kulttuuriantropologi (FM), terveystieteilijä (TtM, terveyshallintotiede)  ja medianomi (journalismi, AMK). Hän on tottunut haastattelija, aineiston analysoija ja kirjoittaja. Hän etsii mielellään uusia ja erilaisia näkökulmia ihmisten kanssa keskustellen ja toimien. Annamarialla on parinkymmenvuoden kokemus järjestötoiminnasta. Vaikuttamistyö, viestintä ja vertaisuus ovat siellä erityisen inspiroivia asioita.

Annamaria suuntautuu intensiivisellä uteliaisuudella ympäristöönsä. Hän tekee perusteellista jälkeä ja esittää asiansa innostuneesti muita innostaen. Annamaria pyrkii hakemaan asioihin jokaiselle sopivan ja juuri tuota henkilöä motivoivan näkökulman. Intohimo tekemiseen syntyy motivaatiosta, joka on oikean, juuri sinulle osuvan, näkökulman ja moottorin löytäminen asiaan.

Oppiminen ja hyvinvointi ovat Annamarian sydämen asioita. Jokainen tilanne, kohtaaminen ja vuorovaikutus on opin paikka ja mahdollisuus, tavalla tai toisella. Annamaria tahtoo auttaa ihmisiä hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja voimaansa. Ihmisten kanssa heidän motivoivan voimansa etsiminen ja löytäminen ovat tärkeitä ja auttavat ihmisiä voimaan hyvin työssään sekä työorganisaatiota menestymään entistä paremmin.

× How can I help you?