skip to Main Content

Redigen tukee innovointiprosessin rakentamista ja jalostamista organisaation yksilöllisiin tarpeisiin käyttäen laadullista tutkimusta. Työstämme toiminnan edistäjiä ja jarruja ja etsimme oikeat kumppanuudet kasvun vauhdittamiseen.

Innovointiprosessori

Innovointiprosessien auditointi, suunnittelu ja tehostaminen

 

 • Kartoitamme nykyisen innovointiprosessin tai sen tarpeen.
 • Etsimme prosessin jarrut ja edistäjät.
 • Keskustelemme asiakkaan kanssa tavoitteet innovointiprosesseille.
 • Olemme mukana rakentamassa optimaalista prosessia.
 • Tarvittaessa testaamme prosessin ja iteroimme sitä.

Palvelu on oppimisprosessi, jossa toimimme yhdessä asiakkaan kanssa, opimme asiakkaan yksilöllisestä tilanteesta ja valmennamme asiakasta toimimaan oman organisaationsa innovoinnin asiantuntijana. Tutkimme ja seuraamme innovointia ja hyödynnämme sitä kehittääksemme jatkuvasti osaamistamme. Laadullinen tutkimus ja etnografia on menetelmämme asiakkaan tarpeiden, haasteiden, tavoitteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden selvittämisessä kyselyitä syvemmältä.

Saavutetut edut:

  • Nopea, sopeutuva ja kustannustehokas prosessi innovoinnille
  • Laadukkaiden ideoiden generointi tukemaan olemassa olevaa liiketoimintaa ja tunnistamaan uusia radikaaleja mahdollisuuksia
  • Järjestynyt prosessointi selkeyttämään hankkeiden kokonaisuutta, tunnistamaan riskit aikaisessa vaiheessa ja löytämään oikeat kumppanit
  • Jatkuva oppiminen kokeiluhankkeiden haasteiden ja epäonnistumisten aktiivisesta käsittelystä
  • Keskittyminen kasvuun ja kehitykseen, kun ratkotaan eteenpäin menemisen haasteet ja pullonkaulat
  • Tehokas resurssien ohjaus ja vahvuuksien hyödyntäminen

Innovointiagentuuri

Etsimme asiakkaillemme sopivat innovointikumppanit

 

 • Kuuntelemme asiakkaan tavoitteet ja toiveet innovointikumppanuuksista.
 • Etsimme aktiivisesti keskeisimmistä innovointi- ja startup-keskuksista ja niiden sisäisistä kanavista mahdollisia kumppaneita sekä osallistumme muihin relevantteihin tapahtumiin.
 • Hyödynnämme verkostojamme, internetpalveluja ja tietokantoja innovointikumppanien haussa.  
 • Teemme yhteensopivista kumppaneista sopivuusarvion, johon kuuluu taustan kartoitus ja haastatteluja.
 • Asiakkaat voivat myös tehdä meille selvitystoimeksiantoja oma-alotteisesti löytämiinsä kohteisiin.
 • Raportoimme asiakkaalle löydöksistä ja teemme toimintaehdotuksia.

Innovaatiovalmennus

Autamme sisäisiä yrittäjiä (intrapreneur) ja startupeja saavuttamaan potentiaalinsa

 

 • Rakennamme yhteyksiä ja avaamme ovia sisäisille startupeille verkostoihin
 • Kehitämme startup- ja kokeilukulttuuria yhdessä organisaation sisäisten yrittäjien kanssa
 • Autamme tekemään nopeita protyyppejä ja validoimaan olettamuksia
 • Rakennamme ja kehitämme tiimejä saavuttamaan luovuuden vimman
 • Teemme kilpailija- ja markkina-analyysejä sisäisten yrittäjien tueksi
 • Olemme mukana liiketoimintamallien kehittämisessä
 • Toimimme ulkopuolisena tukihenkilönä sisäisille startupeille
 • Tuemme henkilöiden yksilöllistä kehittymistä tarvittavilla valmennuksilla
× How can I help you?