skip to Main Content

Innovoinnin prosessointi ja yhdessä oppiminen

Suurin osa yrityksistä on sen tosiasian edessä, että niiden on rakennettava toimiva innovointiprosessi, joka on mahdollisimman nopea ja kustannustehokas. Tänään ei enää riitä se, että on paljon asiakkaita ja vakaa tuote tai palvelu. Uudet teknologiat, globalisaation voimistuminen ja disruptoivien elementtien syntyminen kaikille markkinoille pakottaa jokaista yritystä muuttumaan.

Best practise vs. räätälöity ratkaisu

Harjoitellessa prosessiin voi hukata uskomattoman paljon aikaa, rahaa ja yrityksen resursseja, eikä siltikään saada aikaiseksi toimivaa prosessia. Usein tartutaan sitten yleisiin “parhaisiin käytäntöihin”, jotka eivät välttämättä ole ollenkaan omalle yritykselle sopivia. Pahimmassa tapauksessa paras käytäntö jopa rikkoo olemassa olevia ja toimivia muita prosesseja tai ajaa vastaan yrityskulttuuria.

Kaikki lähtee toimivasta ideoiden kehittämisestä ja keräämisestä, prosessissa pitää löytää oikeat strategiset innovointikumppanit, vaikka ne kuuluisivat startupeihin tai jopa kilpailijoihin. Pitää pystyä määrittelemään yrityksen resurssit oikein ja hyödyntää yrityksen vahvuuksia suoraan innovointiin. Kaikki pitää toimia kuin junan vessa, myös hankalissa ja paineistetuissa olosuhteissa ja kaiken pitää tapahtua nopeasti. Tämän lisäksi kokeiluhankkeiden pitää olla kustannustehokkaita. Kallisarvoisten asiantuntijoiden aikaa tai rahaa ei heitetä hukkaan sekaviin hankkeisiin tai jatkuviin epäonnistumisiin.

Virheistä voimaa

Innovaatioprosesseissa ja erilaisissa kokeiluhankkeissa hyvin usein unohdetaan tallentaa järjestelmällisesti opitut asiat, mukaan lukien epäonnistumiset. Etenkin epäonnistumiset usein sivuutetaan ja unohdetaan. Ihmiset vaihtavat työpaikkoja, eri tiimit tai ryhmät toteuttavat uusia kokeiluhankkeita ja keksivät uudestaan samat toimivat ratkaisut sekä tekevät uudestaan samoja virheitä, joita joku muu on aikaisemmin tehnyt.

Menetelmällämme paloittelemme projektit ja hankkeet pienempiin, loogisiin kokonaisuuksiin, jotka tallennamme tietojärjestelmään. Tietojärjestelmästä voi hakea tietoja eri hankkeista ja hyödyntää sitä iteratiivisesti koko yrityksen kaikissa kehityshankkeissa. Epäonnistumisista tulee arvokkaita kokemuksia, joista opitaan jatkossa hyödynnettävää, ja joita kilpailijat kenties eivät ole vielä oppineet. Virheitä sattuu kaikille ja koko ajan. Niistä tehdään arvokkaita oppeja, joita ei enää piilotella ja pidetä hyödyttöminä roskina. Mitä enemmän tietoa on toimimattomista muuttujista, sitä nopeammin, helpommin ja kustannustehokkaammin löydetään prosessin toimivat muuttujat.

Tämä on erityisen tärkeätä nyt, kun yrityksissä suurin osa työntekijöistä tekee innovointityötä oman työn ohella. Kun onnistumiset ja epäonnistumiset tallennetaan, tehdään itse innovointityöstä niin tehokasta, että se onnistuu myös oman työn ohella ilman, että vaarannetaan perusliiketoiminnan työtä.

Järjestelmä päätöksenteon tukena

Hyödynnämme itse järjestelmää omassa jatkuvassa oppimisessa ja näin rakennamme omilla työkaluillamme palvelun, joka tulee myös asiakkaidemme käyttöön ja kumppaniemme hyödyksi. Jokainen yritys ja niiden prosessit ovat yksilöllisiä. Palvelu rakentuu juuri yrityksenne näköiseksi. Kun tietoa on kerätty riittävästi ja voimme rakentaa jokaiselle loogiselle kokonaisuudelle indeksin, järjestelmä pystyy tuottamaan kattavia hyöty- ja riski-analyysejä innovaatiohankkeista etukäteen päätöksenteon tueksi.

Kehitämme järjestelmää yhdessä kumppaneittemme kanssa, ja olemme tuomassa sitä erikseen ostettavaksi palveluksi loppuvuonna 2020.

 

× How can I help you?