skip to Main Content

Järjestelmällistä oppimista ja innovoinnin mittaamista

Hyödynnetään epäonnistumiset

Innovaatioprosesseissa ja erilaisissa kokeiluhankkeissa hyvin usein unohdetaan tallentaa järjestelmällisesti opitut asiat, mukaan lukien epäonnistumiset. Etenkin epäonnistumiset usein sivuutetaan ja unohdetaan. Ihmiset vaihtavat työpaikkoja, eri tiimit tai ryhmät toteuttavat uusia kokeiluhankkeita ja keksivät uudestaan samat toimivat ratkaisut sekä tekevät uudestaan samoja virheitä, joita joku muu on aikaisemmin tehnyt.

Menetelmällämme paloittelemme projektit ja hankkeet pienempiin, loogisiin kokonaisuuksiin, ja tallennamme ne tietojärjestelmään, jonka avulla voi hakea tietoa eri hankkeista ja hyödyntää sitä iteratiivisesti koko yrityksen kaikissa kehityshankkeissa. Epäonnistumisista tulee arvokkaita kokemuksia, joita ei tehdä uudestaan ja joita kilpailijat kenties eivät ole vielä tehneet, joten ne antavat kilpailuetua. Virheitä sattuu kaikille ja koko ajan. Niistä tehdään arvokkaita oppeja, joita ei enää piilotella ja pidetä hyödyttöminä roskina. Mitä enemmän tietoa on siitä, mitkä muuttujat eivät toimi, sen nopeammin, helpommin ja kustannustehokkaammin löydetään prosessin toimivat muuttujat.

Tämä on erityisen tärkeätä nyt, kun yrityksissä suurin osa työntekijöistä tekee innovointityötä oman työn ohella. Kun onnistumiset ja epäonnistumiset tallennetaan, tehdään itse innovointityöstä niin tehokasta, että se onnistuu myös oman työn ohella ilman, että vaarannetaan perusliiketoiminnan työtä.

Oppiva järjestelmä

Hyödynnämme itse järjestelmää omassa jatkuvassa oppimisessa ja näin rakennamme omilla työkaluillamme palvelun, joka tulee myös asiakkaidemme käyttöön ja kumppaniemme hyödyksi. Jokainen yritys ja niiden prosessit ovat yksilöllisiä. Palvelu rakentuu juuri yrityksenne näköiseksi. Kun tietoa on kerätty riittävästi ja voimme rakentaa jokaiselle loogiselle kokonaisuudelle indeksin, järjestelmä pystyy tuottamaan kattavia hyöty- ja riski-analyysejä innovaatiohankkeista etukäteen päätöksenteon tueksi.

Kehitämme järjestelmää yhdessä kumppaneittemme kanssa, ja olemme tuomassa sitä erikseen ostettavaksi palveluksi loppuvuonna 2020.