skip to Main Content

Innovoi liiketoimintaasi laadullisesti.

Hyödynnä etnografiaa

Tietävätkö työntekijäsi ja asiakkaasi, mikä vaikuttaa heidän päätöksiinsä?
Ymmärrä, mikä vaikuttaa yritykseesi ja hyödynnä sen potentiaali. 

Järjestelmällistä oppimista ja innovoinnin mittaamista

Kehityshankkeiden opit, mukaanlukien virheet, tallennetaan ja hyödynnetään jatkossa.

Uusin lokimerkintä
19Jan 19

Etnografian “parhaat puolet”

Etnografia ja erityisesti etnografiset menetelmät ovat muodissa. Niitä sovelletaan liike-elämässä hyvin vaihtelevilla tavoilla. Antropologiassa etnografia on ikään kuin sisäänkirjoitettu menetelmä lähestyä tutkittavia ilmiöitä. Eroa onkin sillä soveltaako etnografista lähestymistapaa kuten…

read more